In de Praktijk

Aanmelden

De aanmelding begint met een telefoongesprek en/of mail waarin je aangeeft waar jullie als ouders of waar het kind tegen aan loopt. Na ons eerste contact ontvang je van mij een persoonlijke vragenlijst en maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het is belangrijk dat ik de ingevulde vragenlijst uiterlijk een dag voor de intake ontvang.

Intake oudergesprek

Tijdens het intakegesprek van een uur leren we elkaar betWP_20160212_14_28_38_Proer kennen en bespreken we het probleem waar jullie als ouders en/of het kind tegen aan loopt. We bespreken het doel van de behandeling en hoe we hier gezamenlijk aan gaan werken. Het is belangrijk om te realiseren dat je als ouder een actieve rol hebt in het proces. Jullie ontvangen een behandelovereenkomst waarin de zakelijke kanten beschreven staan en we kunnen van start.

Kindersessies

Na de intake begin ik met vijf individuele sessies met jullie zoon of dochter. Tijdens deze momenten ga ik een vertrouwensband met het kind opbouwen. Ik onderzoek de klacht en kracht die het kind in zich heeft om de problemen aan te pakken. Vaak zijn deze wekelijkse sessies zo vol aandacht dat het je kind meer positiviteit en zelfvertrouwen geeft. Hierna bouwen we verder en onderzoekt het kind zelf zijn eigen krachten en mogelijkheden. Het kind ontwikkelt vaardigheden om anders met het probleem om te gaan. Het helpt hierin zichzelf weer blij en zeker te maken. Het kind gaat zich weer fijner en sterker voelen.

Evaluatie- of eindgesprek

Na vijf kindersessies plannen we een oudergesprek. We bespreken de ervaringen van jullie als WP_20160212_14_29_05_Proouders, mogelijke veranderingen en het verloop van de sessies. In dit gesprek bespreek ik niet de inhoud van de kind sessies maar het proces. Ik bespreek in de sessie voor het oudergesprek met het kind wat ik met jullie als ouders mag bespreken. Er zijn kinderen die al snel veranderingen laten zien en er zijn kinderen die wat meer tijd nodig hebben. Hoeveel sessies het kind nodig heeft hangt af van wat er speelt, het tempo en de wensen van het kind. Natuurlijk kun je voor advies en informatie ook tussendoor een oudergesprek aanvragen.

Goed om te weten

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) ben ik aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Daarnaast werk ik met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

Ik heb de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

Signalen in kaart brengen. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld. Gesprek met ouders en betrokkenen. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.