Martien Kuiper


Integratieve therapie

Wie ben ik?

Ik ben Martien Kuiper (1971) en moeder van Renee en Sep.


Wat doe ik?

Elk kind weet, bewust of onbewust welke oplossing er is voor het probleem maar heeft soms wat hulp nodig. Ik help deze kinderen (4 tot 12 jaar) die om welke reden dan ook, in de knel of niet lekker in hun vel zitten.

Denk aan een kind dat:

  • niet weet hoe het vriendjes of vriendinnetjes kan maken
  • gepest wordt of zelf pest
  • slaap problemen heeft
  • veel ruzie maakt of niet met ruzie kan omgaan
  • zich boos voelt
  • zich verdrietig voelt
  • onzeker is

Herken je je kind hierin?

In de praktijk.

1. Aanmelden

2. Intake oudergesprek

3. Kindersessies

4. Evaluatie- of eindgesprek