1. Aanmelden
De aanmelding begint met een telefoongesprek en/of mail waarin je aangeeft waar jullie als ouders of waar het kind tegen aan loopt. Na ons eerste contact ontvang je van mij een persoonlijke vragenlijst en maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het is belangrijk dat ik de ingevulde vragenlijst uiterlijk een dag voor de intake ontvang.

2. Intake oudergesprek
Tijdens het intakegesprek van een uur leren we elkaar beter kennen en bespreken we het probleem waar jullie als ouders en/of het kind tegen aan loopt. We bespreken het doel van de behandeling en hoe we hier gezamenlijk aan gaan werken. Het is belangrijk om te realiseren dat je als ouder een actieve rol hebt in het proces. Jullie ontvangen een behandelovereenkomst waarin de zakelijke kanten beschreven staan en we kunnen van start.

3. Kindersessies
Na de intake begin ik met vijf individuele sessies met jullie zoon of dochter. Tijdens deze momenten ga ik een vertrouwensband met het kind opbouwen. Ik onderzoek de klacht en kracht die het kind in zich heeft om de problemen aan te pakken. Vaak zijn deze wekelijkse sessies zo vol aandacht dat het je kind meer positiviteit en zelfvertrouwen geeft.
Hierna bouwen we verder en onderzoekt het kind zelf zijn eigen krachten en mogelijkheden. Het kind ontwikkelt vaardigheden om anders met het probleem om te gaan. Het helpt hierin zichzelf weer blij en zeker te maken. Het kind gaat zich weer fijner en sterker voelen.

4. Evaluatie- of eindgesprek
Na vijf kindersessies plannen we een oudergesprek. We bespreken de ervaringen van jullie als ouders, mogelijke veranderingen en het verloop van de sessies. In dit gesprek bespreek ik niet de inhoud van de kindsessies maar het proces. Ik bespreek in de sessie voor het oudergesprek met het kind wat ik met jullie als ouders mag bespreken. Er zijn kinderen die al snel veranderingen laten zien en er zijn kinderen die wat meer tijd nodig hebben. Hoeveel sessies het kind nodig heeft hangt af van wat er speelt, het tempo en de wensen van het kind. Natuurlijk kun je voor advies en informatie ook tussendoor een oudergesprek aanvragen.